คัดจากธรรมลิขิต
ของ
พระบาฮาอุลลาห์
พระบ๊อบ
พระอับดุลบาฮา

ธรรมลิขิตบาไฮ
สำหรับ
สมาธิประจำวัน

Bahá’í Holy Writings for Daily Meditation
Dharma Likit Bahá’í Sumrub Samathi Prajumwun
Published by Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Thailand
1995
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย