1. บาไฮในประเทศไทย (นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่) [Bahá’í Faith in Thailand (Hatyai University student)]
  2. 27 พ.ย. 2560: เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกประเทศไทย สัมภาษณ์ศาสนิกชนศาสนาบาไฮ [27 Nov 17: Bahá’í Faith on National Geographic Thailand’s Facebook page]