หนึ่งในคำสอนบาไฮคือ การไต่สวนความจริงอย่างอิสระ ดังนั้นถ้าใครกำลังแสวงหาและไต่สวน และเชื่อแน่ว่า   พระบาฮาอุลลาห์ คือพระศาสดาจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับยุคนี้ พร้อมที่จะยอมรับ และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เขาผู้นั้นก็เป็นบาไฮ ไม่จำเป็นต้องมีพิธียืนยัน

บาไฮใหม่จะถูกขอให้ลงทะเบียน  โดยการเขียนชื่อและที่อยู่ และเซ็นชื่อในบัตรไว้ ให้ธรรมสภาแห่งชาติ เพื่อการบริหารงาน แล้วเขาจะได้รับจดหมาย  ได้รับการติดต่อให้มี ส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมและงานของศาสนา
 
 


 
กำเนิดบาไฮ | การขยายศาสนา |  ระบบการบริหาร |  คำสอนบาไฮ |  นมัสการ |  การเป็นบาไฮ 
พัฒนาวิญญาณ |  ใครกำหนดอนาคต |  สักการสถานบาไฮ